↑ Powrót do Archiwum

Trening życia (PZU)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w okresie od 01.07 do 31.12.2014r. realizowało projekt „Trening Życia”,w ramach programu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – edycja 2014r.

 

Celem głównym projektu było przygotowanie grupy osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania oraz ich aktywizacji zawodowej.

Celem szczegółowym było:

    • przygotowanie osób niepełnosprawnych do wspólnego zamieszkania oraz usamodzielnienia się w stopniu dostosowanym do rodzaju posiadanej niepełnosprawności,
    • nabycie przez uczestników umiejętności podporządkowania się, uznania hierarchii, wykonywania poleceń,
    • oszacowanie predyspozycji niepełnosprawnych uczestników w kierunku podjęcia przez nich aktywności zawodowej.

 

Główne działania objęte projektem:

  • Warsztaty interpersonalne z psychologiem – służyły rozwojowi umiejętności społecznego funkcjonowania w nowej dla siebie rzeczywistości (samodzielnym mieszkaniu poza rodzinnym domem), obejmowały 12 czterogodzinnych spotkań z psychologiem poprzedzających okres zamieszkania uczestników projektu oraz 10 dni w wymiarze 6 godzin/dzień w trakcie zamieszkania w Ośrodku wybranej dziewiątki uczestników .
  • Warsztaty aktywności zawodowej – obejmujące treningi samoobsługi w miejscu docelowego zamieszkania wraz z zajęciami praktycznymi przygotowującymi do aktywności zawodowej, prowadzone przez instruktora/ów, przy wsparciu asystenta/ów

a) w pierwszym etapie realizacji projektu (spotkania poprzedzające okres zamieszkania beneficjentów) obejmowały realizację:

–  6 dni warsztatów samoobsługowych (4 godzinnych) dla grupy 9 potencjalnych mieszkańców Ośrodka

–  6 dni warsztatów pod kątem aktywności zawodowej (4 godzinnych) dla 30-osobowej grupy uczestników projektu

b) w trakcie pobytu poprowadzone warsztaty połączone z samoobsługi na miejscu oraz pod kątem aktywności

zawodowej w systemie 10 dni x 7 godzin

  • Mieszkanie treningowe – przez okres 2-tygodni (od poniedziałku do piątku) podopieczni Stowarzyszenia, którzy docelowo mają zamieszkać w nowo wybudowanym budynku w Bestwinie przygotowywali się do nowej rzeczywistości (przez cały ten okres towarzyszyli im asystenci) – czas ten pozwolił uzyskać odpowiedź na pytanie w jakim stopniu beneficjenci są gotowi na tę dość radykalną zmianę w ich życiu
  • Indywidualne konsultacje z psychologiem (dla rodziców przyszłych niepełnosprawnych mieszkańców ) – 20 godzin

 

Powyższe działania były prowadzone na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego im. Arba Józefa Bilczewskiego w Bestwinie.

W ramach przedsięwzięcia opracowany zostanie również program, którego celem jest zamieszkanie w przygotowanych przez Stowarzyszenie pomieszczeniach – w przyjaznych dla beneficjentów warunkach.

 

pzu_kulinarne12

Zajęcia kulinarne

dscf1269p

Zajęcia stolarskie

DSCF0424p

Warsztaty z psychologiem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pobyt w Ośrodku

aa

fundacja_pzu_logo