↑ Powrót do Archiwum

Sztuka integracji w Gminie Bestwina (PO KL)

Stowarzyszenie w okresie od 01.03.2011 do 31.12.2011 roku, jako Partner Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” uczestniczyło w realizacji projektu „Sztuka integracji w Gminie Bestwina”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Plakat "Sztuka integracji w Gminie Bestwina"

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 niepełnosprawnych mieszkanek i mieszkańców gminy Bestwina. Udział bezrobotnych osób niepełnosprawnych w warsztatach aktywizacyjno-artystycznych i doradztwa zawodowego służył podwyższeniu ich poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu szans na podjęcie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Ponadto pokazy efektów realizacji projektu dla mieszkańców gminy Bestwina dały im również szansę na konstruktywne zaistnienie w świadomości społeczności lokalnej oraz pozwoliły zwiększyć integrację z lokalnym środowiskiem.

 

DZIAŁANIA projektu obejmowały:

 1. Warsztaty aktywizacyjne:
  • zajęcia teatralne
  • działania plastyczne dla potrzeb scenografii
  • przygotowanie kostiumów teatralnych
  • przygotowanie elementów scenografii
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • opiekę psychologiczną

  Działania plastyczne, tworzenie scenografii, krawiectwo artystyczne, stolarstwo miały na celu rozbudzenie wśród uczestniczek i uczestników projektu zainteresowania sztuką użytkową oraz rozwijanie umiejętności manualnych niezbędnych podczas podejmowania aktywności zawodowej. Tematyka zajęć pozwoliła zapoznać się wszystkim zarówno z zajęciami tradycyjnie postrzeganymi jako “męskie” i jako “kobiece”. Warsztaty aktywizacyjne pozwoliły rozwijać umiejętności autoprezentacji, radzić sobie ze stresem, pracować w grupie, a więc kompetencji niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania w grupie i w społeczeństwie.

 2. Doradztwo zawodowe prowadzone było w dwóch modułach:
  • zajęcia indywidualne
  • zajęcia grupowe

  Celem doradztwa była kompleksowa analiza predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników projektu, ich możliwości psychofizycznych oraz pomoc w zaplanowaniu aktywności osobistej i zawodowej adekwatnej do stanu zdrowia. Możliwość uczestniczenia w niewielkich grupach warsztatowych pozwoliła uczestnikom na efektywniejszą naukę, wymianę doświadczeń i wzmocnienie ich motywacji do angażowania się w procesie aktywizacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat przebiegu projektu na jego stronie.

 

Poniżej kilka zdjęć z projektu:

 

integracja1 integracja2

integracja3integracja4

integracja5 integracja6

Wszystkie zdjęcia są wyłączną własnością Autorów oraz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki”

loga_integracja