↑ Powrót do Archiwum

Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM (PO KL)

 

Od marca do września 2013r. Stowarzyszenie realizowało projekt „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.plakat informacyjny "Społecznie i zawodowo aktywi RAZEM"3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji).

Celem projektu była poprawa w okresie 6 miesięcy szans zatrudnieniowych oraz aktywizacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym 20 osób niezatrudnionych – podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn.

Projekt realizowany był w Partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z Bestwiny.

Działania: 

  • 240 godzin dydaktycznych zajęć w formie warsztatów plastycznych i rękodzieła, muzyczno-teatralnych oraz taneczno-ruchowych
  • wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
  • 4 spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka poświęcone na dwie lekcje muzealne oraz dwa „spotkania ze sztuką”
  • spotkanie podsumowujące z wystawą plastyczną i przedstawieniem artystycznym
  • 24 godzin dydaktycznych warsztatów psychoedukacyjnych i aktywności zawodowej

 


 

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

W ramach projektu zorganizowano 240 godzin dydaktycznych sobotnich zajęć (w formie warsztatów plastycznych i rękodzieła, muzyczno-teatralnych, taneczno-ruchowych), wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Singielka” (1 grupa) oraz „Szalone nożyczki” (2 grupa), 4 spotkania w Muzeum Regionalnego ks. Bubaka poświęcone na lekcje muzealne i „spotkania ze sztuką”, a także 24 godziny dydaktyczne warsztatów psychoedukacyjnych i aktywności zawodowej.

17 sierpnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM”, które połączone zostało z wystawą plastyczną prac uczestników i przedstawieniem muzyczno-teatralnym przygotowanym przez osoby biorące udział w projekcie. Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia ukończenia projektu oraz nagrody.

Projekt ukończyło 20 osób niezatrudnionych – podopiecznych Stowarzyszenia „RAZEM”, w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

 

11

Galeria Społecznie i zawodowo aktywni RAZEM

 

 

loga_aktywni_s