↑ Powrót do Archiwum

Razem do sukcesu (ASOS)

Plakat projektuProjekt “Razem do sukcesu” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019r.

Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwojowi aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 80 uczestnikami zadania w okresie 10m-cy.

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi)

– seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach

– młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie w wieku 14-17 lat

Działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

 • Cykl spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne).
 • Obóz integracyjno-usprawniający w Beskidach.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Wyjścia kulturalne “Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej).
 • Wyjazd integracyjno-edukacyjny (turystyczny) do Zakopanego i i Pienin.
 • Imprezy kulturalno-integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

logotypy


Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

Działania obejmowały organizację:

 • Cyklu spotkań “Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”,na  które składały się warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarne, komputerowe, zajęcia sportowe, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne. Spotkania zostały zorganizowane w dniach: 13.04.2019, 18.05.2019, 15.06.2019, 06.07.2019,
  31.08.2019, 14.09.2019, 28.09.2019, 26.10.2019, 09.11.2019, 23.11.2019 i skierowane były do wszystkich uczestników projektu tj. 80 osób.
 • Wyjazdu do Jaworzynki na obóz integracyjno-usprawniający na 4 dni 13-16 lipca 2019 roku dla grupy 50 osób.
 • Wsparcia psychologicznego, które było prowadzone grupowo w formie sesji dla wszystkich uczestników zadania oraz indywidualnie.
 • Wyjść kulturalnych “Kultura żyje w nas” w grupach, które obejmowały: wyjście w grupach do kina Cinema-City w Bielsku-Białej (jedna grupa poszła w dniu 21.11.2019 roku na film „ Król lew”, a druga w dniu 20.10.2019 roku na film „Był sobie pies 2”) oraz wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (jedna grupa poszła w dniu 17.11.2019 roku na spektakl „Boska”, a druga w dniu 24.11.2019 roku na spektakl „Mayday”).
 • Wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Zakopanego i Pienin na 4 dni w terminie 07-10.09.2019 roku dla grupy 50 osób. Program wyjazdu obejmował: I dzień: Niedzica (zwiedzanie zamku, spacer koroną zapory wodnej, zwiedzanie elektrowni), przeprawa stateczkiem do Czorsztyna, Czorsztyn (zwiedzanie ruin zamku); II dzień: Sromowce (spływ przełomem Dunajca), Szczawnica (spacer po uzdrowisku), Dębno (zwiedzanie drewnianego kościółka); III dzień: Zakopane (przejazd pod Wielką Krokwią, kościółek na Jaszczurówce, wyjazd na Gubałówkę), kościółek i cmentarz na „Pęksowym Brzyzku”,spacer po Krupówkach; IV dzień: Zakopane (wyjazd na Kasprowy Wierch, kościół na Krzeptówkach – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej). Ponadto w ramach wyjazdu zorganizowane zostały dla uczestników warsztaty artystyczno-edukacyjne.
 • Cykl imprez kulturalno-integracyjnych (Majówki w dniu 19.05.2019 roku , Kociołka Beskidzkiego w dniu 12.10.2019 roku oraz Dnia Seniora, połączonego z happeningiem w dniu 07.12.2019 roku).
 • Wyjazdu integracyjno-usprawniającego II w Beskidy (do Jaworzynki) w terminie 1-2.12.2019 roku dla grupy 50 osób.
Obóz integracyjno-warsztatowy w Lalikach
Wyjazd do Zakopanego i Pienin
Obóz w Jaworzynce II
Majówka
Kociołek Beskidzki
Dzień Seniora
Cykl spotkań