↑ Powrót do Archiwum

„Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (PFRON)

Od 1 marca 2016r. do 31 marca 2018r.  Stowarzyszenie RAZEM realizowało zadanie „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr ZZO/000084/12/D).

Bardzo urozmaicony projekt kierowany był do 20 mieszkańców Ośrodka w Bestwinie. Dzięki dofinansowaniu mogli oni codziennie uczestniczyć w różnorodnych i bardzo atrakcyjnych dla siebie zajęciach:

  • terapii zajęciowej – w ramach której prowadzimy zajęcia:

– w pracowni stolarsko-ogrodniczej

– w pracowni gospodarstwa domowego

– w pracowni krawieckiej

– w pracowni plastycznej

  • zajęć z psychologiem – w formie zajęć indywidualnych i grupowych
  • muzykoterapii
  • dogoterapii i hipoterapii – w każdą środę wyjeżdżamy do Ośrodka Dogoterapii i Hipoterapii Koziańskie Wierchy
  • rehabilitacji ruchowej – indywidualnie opracowanej dla każdego uczestnika
  • zajęć ruchowych – prowadzonych w formie gier zespołowych i zabaw ruchowych
  • trening umiejętności społecznych – każdy uczestnik projektu ma przydzielonego asystenta, z którym rozwija swoją aktywność społeczną poprzez ćwiczenie różnych ról w sytuacjach życia codziennego.

Wsparcie w projekcie oferowane było każdemu uczestnikowi nieodpłatnie, zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działań.

Realizacja projektu zaplanowana była na dwa okresy, łącznie od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

logo_PFRON_2011_r