↑ Powrót do Archiwum

„Potrafimy więcej III” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (Wojewoda Śląski)

Loga zestawOd 1 maja do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie “RAZEM” realizowało projekt pt.„Potrafimy więcej III”. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Program był rozszerzeniem działań realizowanego od 1 kwietnia 2018r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i był skierowany do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie.

Wsparcie w ramach projektu było skierowane do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie i obejmowało działania:

  • Rehabilitacja indywidualna i grupowa.
  • Zajęcia ruchowe grupowe.
  • Warsztaty terapii zajęciowej (artystyczne, kulinarne, muzykoterapii, plastyczne/rękodzieła – zakres tych warsztatów zostanie ustalony z uczestnikami).
  • Wsparcie psychologa indywidualne i grupowe.
  • Zooterapia (dogoterapia i hipoterapia) indywidualna i grupowa.
  • Treningi umiejętności społecznych, czyli aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przy wsparciu asystenta.
  • Pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy.
  • 4-dniowa wycieczkę tematyczną z opiekunami (rodzicami) “Szlakiem Renesansu”

Zapraszamy do galerii z podjętych działań:

Obóz w Jaworzynce
Wycieczka “Szlakiem Renesansu”

xxx

Treningi umiejętności społecznych
“Rehabilitacja i zajęcia sportowe”

xxx

Dogoterapia i hipoterapia
“Warsztaty terapeutyczne”