↑ Powrót do Archiwum

Pełnosprawni kompetencjami (PO KL)

W okresie od listopada 2009 do sierpnia 2010 Stowarzyszenie realizowało projekt PEŁNOSPRAWNI KOMPETENCJAMI! współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich. Poddziałanie 6.1.1.Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).


ulotka2

 

Nasze działania związane z ww. projektem miały głównie na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej 40 osób niepełnosprawnych z terenu Bielska-Białej i powiaty bielskiego poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

  • rozwój kompetencji kluczowych BO w zakresie ICT i języków obcych,
  • podniesienie poziomu samooceny BO i motywacji dla większej aktywności na rynku pracy,
  • ograniczenie wpływu bariery ekonomicznej i logistycznej.

W projekcie “Pełnosprawni Kompetencjami” uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych z terenu powiatu bielskiego i Bielska-Białej po 45 roku życia.

Razem z Edukacyjnym Centrum Biznesu Sp. z o.o. (Partnerem projektu) przeprowadziliśmy:

  • 240 godzin doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego (po 6 godzin dla każdego uczestnika)
  • 180 godzin kursów języka angielskiego metodą Callana w 2 edycjach po 90 godz. w grupach po 10 osób
  • 180 godzin szkoleń z obsługi komputera i urządzeń biurowych od podstaw (2 edycje x 90godz. x 10 osób) – zakres Windows, Office (Word, Excel, Power Point), bazy danych

Wartością dodaną w projekcie była:

  • integracja niepełnosprawnych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i kontaktu
  • zaangażowanie pełnosprawnych w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych na rynku pracy
  • wzmocnienie integracji wśród niepełnosprawnych
  • promocja tematyki dotyczącej sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy

 

Oto kilka zdjęć z konferencji podsumowującej projekt:

 

clear

loga_pelnosprawni