↑ Powrót do Archiwum

Odnawialne źródło energii szansą na bogatszą ofertę kulturalną w Gminie Bestwina (PROW)

plakat promocyjno-informacyjnyW okresie od 10.06.2011r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 19.12.2011r. (dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną) Stowarzyszenie realizowało projekt “Odnawialne źródło energii szansą na bogatszą ofertę kulturalną w Gminie Bestwina”, dofinansowany w wysokości 25 000 zł. w zakresie operacji “Małe projekty” w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Celem operacji była poprawa jakości życia na obszarze LGD Ziemia Bielska w wyniku polepszenia warunków prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru, będącego efektem wyposażenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym “Razem” w instalację solarną.

Zadane zostało zrealizowane w miejscowości Bestwina (województwo śląskie, powiat bielski, gmina Bestwina) przy ul. Gen. Sikorskiego na obszarze objętym LSR realizowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemia Bielska”.

Operacja polegała na wyposażeniu w instalację solarną Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie należącego do Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym “Razem”. Montaż całości zestawu, wraz z jego rozruchem po podłączeniu do instalacji wewnętrznych obiektu, zostanie wykonany w ramach partnerstwa nieodpłatnie przez firmę PHU „Instalator Kim” s.c.”

 

Bezpośrednim produktem operacji jest zainstalowana i uruchomiona instalacja solarna na potrzeby budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie, a rezultatem zwiększenie średniej liczby osób uczestniczących w organizowanych przez Wnioskodawcę warsztatach i imprezach kulturalnych o 50 osób. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoliła na organizację bardziej rozbudowanych zajęć kulturalno-sportowych i edukacyjnych na terenie Ośrodka, także w czasie niepogody i w okresie jesienno-zimowym, poprzez udostępnienie powstającego na terenie budynku dla uczestników imprez.

 

Poniżej kilka zdjęć z realizacji operacji:

 

solary01 solary02

solary03 solary04

solary05 solary06

 

 

loga_solary