↑ Powrót do Archiwum

Klub integracji międzypokoleniowej (PO FIO)

Projekt „Klub integracji międzypokoleniowej” był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i został zrealizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 01. 06. 2012r. do 30.09.2013r. w Partnerstwie z Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie.

 

plakat klub integracji

I. Cele projektu:

Głównym celem wspomnianego przedsięwzięcia była integracja pokoleniowa starszych osób – opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz uczniami i uczennicami z gimnazjum poprzez ich wspólną, równoprawną w podziale zadań i decyzji aktywność, a także aktywizacja osób starszych.

Celem szczegółowym projektu było:

 • zaangażowanie adresatów we wspólne działania integracyjne wykraczające poza codzienną aktywność na rzecz sprawowania opieki bytowej,
 • umożliwienie adresatom wspólnego i aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach, na które dotychczas nie mieli czasu lub, których koszt mógł być barierą ograniczającą dostęp,
 • realizacja przedsięwzięć, w taki sposób, aby zadania w możliwie jak w największym stopniu wpływały na integracje międzypokoleniową oraz aktywizację osób starszych,
 • umożliwienie adresatom skorzystania z przedsięwzięć, których oferta jest na lokalnym rynku bardzo uboga.

 

II. Projekt był:

 • skierowany do 50 osób (mieszkańców gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych), w tym 25 osób starszych (opiekunów, rodziców, babć i dziadków osób niepełnosprawnych) oraz 25 osób młodszych (niepełnosprawnych podopiecznych oraz uczniów i uczennic z gimnazjów z Gminy Bestwina)
 • realizowany częściowo na terenie Gminy Bestwina w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym należącym do Stowarzyszenia przy ul. Gen. Sikorskiego i w Muzeum Regionalnym ks. Zygmunta Bubaka oraz na terenie Bielska-Białej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

 

III. W projekcie były prowadzone następujące rodzaje działań:

 • Cykl zajęć, w tym:
   • zajęcia artystyczno-sportowe w 4 grupach: fotograficznej, muzyczno-teatralnej, sportowej oraz plastycznej
   • „spotkania ze sztuką” oraz „spotkania z archeologią” w Muzeum Regionalnym ks. Bubka w Bestwinie
   • wyjścia do instytucji kultury (Teatru w Krakowie oraz kina w Bielsku-Białej)
   • spotkanie mikołajkowo-opłatkowe
   • konkurs „Potrzebujemy siebie nawzajem”
 • Integracyjny festyn sportowo-rekreacyjny na wesoło
 • 4-dniowy wyjazd integracyjny do Trójwsi
 • Spotkanie podsumowujące – happening

 


 

Postępy w realizacji projektu w 2012r.:

 1. W okresie od 30 czerwca do 31 grudnia (w dniach 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 15.09, 29.09, 06.10, 20.10, 10.11, 24.11, 01.12, 08.12) zorganizowanych zostało 13 spotkań w formie zajęć artystyczno-sportowych, w tym 9 na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie oraz 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej
 2. W okresie od lipca do końca października zostały zorganizowane 4 spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, w tym 3 “spotkania ze sztuką” (28.07, 25.08, 29.09) prowadzone przez Panie z Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki oraz 1 spotkanie „z archeologią” (27.10) prowadzone przez Pana Andrzeja Wojtyłę z Muzeum
 3. 6 października 2012r. zorganizowane zostało wyjście do kina Cinema City w Bielsku-Białej na seans “Merida waleczna” w 3D
 4. 16 października 2012r. odbył się wyjazd do Teatru Ludowego w Krakowie na spektakl “Pyza za wielką wodą”
 5. 10 grudnia zostało zorganizowane w Szczyrku spotkanie mikołajkowo-opłatkowe połączone z kuligiem, na miejscu uczestników ugościła „Gospoda Polska”.

Postępy w realizacji projektu w 2013r.:

 1. W okresie od 1 stycznia do 7 września (w dniach 12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 02.03, 09.03, 06.04, 13.04, 04.05, 11.05, 08.06, 06.07, 13.07, 20.07, 24.08, 31.08, 07.09) zorganizowanych zostało 17 spotkań w formie zajęć artystyczno-sportowych, w tym 13 na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie oraz 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej
 2. W okresie od kwietnia do września zostały zorganizowane 4 spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, w tym 3 “spotkania ze sztuką” (22.06, 06.07, 13.07) prowadzone przez Panie z Zespołu Bukieciarek i Koronkarek z Bestwinki oraz 1 „spotkanie z archeologią” (27.04) prowadzone przez Pana Andrzeja Wojtyłę z Muzeum
 3. 1 czerwca zorganizowany został integracyjny „Festyn sportowo-rekreacyjny na wesoło”
 4. W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia odbył się 4-dniowy wyjazd uczestników do Trójwsi.
 5. od lutego do końca sierpnia trwał konkurs „Potrzebujemy siebie nawzajem”
 6. 14 września zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące – happening projektu

 


 

Krótko o tym co się działo na zajęciach:

 • W ramach zajęć plastycznych uczestnicy zostali zapoznani z wieloma formami i technikami plastycznymi: decoupage, filcowanie, sztuka origami, rysunek, tworzenie biżuterii z koralików, tworzenie prac w glinie, tworzenie kartek okolicznościowych, tworzenie wiatraczków, prace z modeliny, gliny i gipsu, ozdabianie dekoracji drewnianych i dekoracji ze styropianu, bibułkarstwo, papierowa wiklina, mozaika.
 • Podczas zajęć fotograficznych uczestnicy poznali podstawy obsługi aparatu cyfrowego, brali udział w plenerach fotograficznych, rozwijali umiejętności robienia fotografii tematycznych (portret i autoportret, fotografia czarno-biała, martwa natura, architektura – fotografia pocztówkowa, makrofotografia, fotoreportaż, “Street Foto”) oraz eksperymentowali w fotografii np. z czasem naświetlania, czy kątem padania światła.
 • Grupa muzyczno-teatralna zajmowała się przygotowaniem przedstawień teatralnych wraz z kostiumami i aranżacją muzyczną. Grupa przygotowała cztery duże przedstawienia pt. “O rybaku i złotej Rybce” zostało zaprezentowane na imprezie w dniu 20 października 2012r. “Razem kolędujemy” zaprezentowane na spotkaniu mikołajkowo-opłatkowym w dniu 10 grudnia, “O lwie, który szukał odwagi” zaprezentowane na Majówce 19 maja 2013r. oraz “Mądrości życiowe” zaprezentowane w trakcie happeningu 14 września 2013r. Ponadto w ramach zajęć uczestnicy zajmowali się nauką gry na instrumentach, wspólnym śpiewaniem, poznawaniem tajników gry aktora i odgrywaniem skeczów.
 • Grupa sportowa uczestniczyła w zabawach i grach sprawnościowych, relaksacyjno-ruchowych, ogólnorozwojowych oraz w organizowanych w ramach zajęć rozgrywkach i turniejach, czy ćwiczeniach z gimnastyki i aerobiku.

 

Dodatkowo w ramach spotkań po zajęciach zostały zorganizowane dwa razy wyjścia do Galerii BWA w Bielsku-Białej tj.:

 • w dniu 8 grudnia 2012r. na wystawę współczesnej sztuki łotewskiej “SUCH A PLACE – LATVIA/TAKIE MIEJSCE – ŁOTWA”, pod patronatem Ambasadora Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w dniu 9 lutego 2013r. na wystawę Jana Grabowskiego, zorganizowaną z okazji przypadającej w 2012 roku setnej rocznicy jego urodzin, której towarzyszył obszerny katalog wystawy pod redakcją Teresy Dudek Bujarek pt. “Jan Grabowski. Mam taką kolorową wyobraźnię”.

 

Postępy z realizacji projektu można było śledzić aktualnościach, natomiast zdjęcia można obejrzeć w galeriach:

 

06

Spotkania w muzeum

FIO - zajęcia artystyczne

zajęcia artystyczno-sportowe

clear

08

Wyjście do teatru

FIO spotkanie mikołajkowe

Spotkanie mikołajkowo-opłatkowe

clear

FIO festyn

Festyn rekreacyjno-sportowy na wesoło

FIO - trójwieś

Wyjazd do Trójwsi

clear

FIO - happening

Happening projektu

clear

loga_klub