↑ Powrót do Archiwum

DzielMY się – uczMY – działajMY (ASOS)

Plakat projektuProjekt „DzielMY się – uczMY – działajMY” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 50 seniorów (w tym 40 wychowujących niepełnosprawne dziecko i 10 korzystających ze wsparcia Dziennego Domu Senior+) oraz rozwojowi aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 80 uczestnikami zadania w okresie 10m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi/podopiecznymi)

– seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Wilamowicach

– młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie w wieku 14-17 lat

 

Działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

 • Cykl spotkań „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno -cukiernicze, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne).
 • Obóz integracyjno-warsztatowy w Lalikach.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (do kina i teatru w Bielsku-Białej).
 • Wycieczka integracyjno-edukacyjna „Czar Bieszczad”.
 • Imprezy kulturalno-integracyjne (Majówka, Kociołek Beskidzki oraz Dzień Seniora, połączony z happeningiem).

 

logotypy


Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

Działania obejmowały organizację:

 • Cyklu spotkań „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”, które obejmowały warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno -cukiernicze, kursy rękodzieła, prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego, dogoterapia, panele dyskusyjno-edukacyjne. Spotkania zostały zorganizowane w dniach: 21.04.2018, 1.05.2018, 30.06.2018, 28.07.2018, 25.08.2018, 29.09.2018, 13.10.2018, 27.10.2018, 10.11.2018, 24.11.2018 i skierowane były do wszystkich uczestników projektu tj. 80 osób.
 • Wyjazdu do Lalik na obóz integracyjno-warsztatowy na 3 dni w terminie 08-10.06.2018 roku dla grupy 50 osób.
 • Wsparcia psychologicznego, które było prowadzone grupowo w formie sesji dla wszystkich uczestników zadania oraz indywidualnie.
 • Wyjść kulturalnych „Kultura żyje w nas” w grupach, które obejmowały: jedno wyjście do kina Cinema-City w Bielsku-Białej w dniu 25.11.2018 roku (jedna grupa poszła na film „ Miłość jest wszystkim”, a druga na bajkę „Dziadek do Orzechów i 4 Królestwa”) oraz dwa wyjścia do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (pierwsze wyjście zorganizowano w maju dla dwóch grup: w dniu 04.05.2018 roku na spektakl „Boeing, boeing” oraz w dniu 29.05.2018 roku na spektakl „ Singielka II”), (drugie wyjście zorganizowano w grudniu dla dwóch grup: w dniu 01.12.2018 roku na spektakl „Pomoc domowa” oraz w dniu 08.12.2018 roku na spektakl „Boska”).
 • Wycieczki integracyjno-edukacyjnej „Czar Bieszczad” na 4 dni w terminie 20-23.09.2018 roku dla grupy 50 osób. Program wyjazdu obejmował: Odrzykoń (ruiny zamku rycerskiego Kamieniec na skalnym wzgórzu), Rymanów (huta szkła Sabina, pokaz dmuchania szkła), Besko (zapora na Wisłoku), Kalwaria Pacławska (Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej), Krasiczyn (zamek), Solina (zapora, rejs statkiem po Zalewie Solińskim), Majdan (przejazd ciuchcią bieszczadzką), Smolnik (cerkiew Św. Michała Archanioła), Myczkowce (Ogród Biblijny i Centrum Kultury Ekumenicznej), Sanok (Park Etnograficzny – Muzeum Budownictwa Ludowego), Bóbrka (Skansen Przemysłu Naftowego).
 • Wyjazdu warsztatowo-integracyjnego w Beskidy (do Rychwałdu) w terminie 22-23.11.2018 roku dla grupy 50 osób.
 • Cykl imprez kulturalno-integracyjnych (Majówki w dniu 20.05.2018 roku , Kociołka Beskidzkiego w dniu 15.08.2018 roku oraz Dnia Seniora, połączonego z happeningiem w dniu 08.12.2018 roku).

Obóz integracyjno-warsztatowy w Lalikach

Wycieczka „Czar Bieszczad”

Majówka (2018)

 

Kociołek Beskidzki (2018)

„Dzień Seniora” połączony z happeningiem projektu”

Cykl spotkań „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo””