↑ Powrót do Archiwum

Aktywni Razem! (PO FIO)

Plakat Aktywni RAZEM!

W okresie od października 2009 do września 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projekt AKTYWNI RAZEM! dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem przedsięwzięcia była integracja pokoleniowa starszych osób-opiekunów z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

W ramach AKTYWNI RAZEM! zorganizowane zostały zajęcia muzyczno-teatralne, plastyczne i fotograficzne, wydany został kalendarz na 2011 rok, w którym znajdowały się zdjęcia wykonane przez członków grupy fotograficznej. W czerwcu 2010 roku odbyła się wycieczka do Warszawy w celu zwiedzenia Sejmu i Senatu RP, natomiast w lipcu 2010 roku zorganizowany został obóz sportowo-rekreacyjny w Ustroniu. Na ostatnim spotkaniu kończącym projekt (wrzesień 2010) zaprezentowane zostały owoce kilkumiesięcznej pracy uczestników poprzez wystawione przedstawienie teatralne oraz przygotowaną wystawę prac plastycznych.

W projekcie łącznie uczestniczyło 50 osób z terenu Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych. Przez okres 12 miesięcy wszyscy – zarówno opiekunowie jak i podopieczni – byli równoprawnymi członkami wszelkich zadań projektu AKTYWNI RAZEM!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na jego stronie Aktywni RAZEM!

 

loga_fio13