«

»

maj 18 2022

Zostań uczestnikiem projektu „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni”

Zapraszamy seniorów w wieku 60+ z regionu Podbeskidzia i Śląska – mieszkańców Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych do udziału w projekcie „Seniorzy to MY – wciąż młodzi, aktywni, twórczy i silni”.

 

Seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu (osobisty, telefoniczny lub mailowy):

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

Pl. Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 73 29, e-mail: razem.stow@op.pl

 

Projekt będzie realizowany w okresie 2022–05–01 – 2022–12–31, a jego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej 50 seniorów poprzez zwiększenie uczestnictwa w wielu dziedzinach życia społecznego w okresie 23.04.2022-30.11.2022.

 

Działania zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia:

  • Cykl spotkań artystyczno-rekreacyjnych i sportowych „Aktywni i twórczy” (warsztaty artystyczne, stolarskie, kulinarno-cukiernicze, zajęcia sportowe).
  • Cykl spotkań rozwojowo-edukacyjnych „Wiedza, rozwój, działanie” (prelekcje, warsztaty kompetencji miękkich, warsztaty komputerowe, panele dyskusyjno-edukacyjne).
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wolontariat senioralny „Wiedza i działanie”, w tym szkolenia z wolontariatu i animacji czasu wolnego.
  • Obóz integracyjno-aktywizujący „Aktywnie, artystycznie, rozwojowo”.
  • Wyjścia kulturalne „Kultura żyje w nas” (kino i teatr w Bielsku-Białej).
  • Wyjazdy integracyjno-edukacyjno-krajoznawcze (Pięciodniowy wyjazd pt. „Trójmiasto – wycieczka bursztynowym szlakiem”, Jednodniowe wyjazdy „Moja mała i duża Ojczyzna”).
  • Happening – impreza podsumowująca.

 

Zapraszamy na stronę zadania “Bądź AS-em, czyli Aktywny Senior z RAZEM“.

Leave a Reply