«

»

sie 09 2019

Zapraszamy na 4-dniowy wyjazd „Szlakiem Renesansu”

W dniach 3-6 październik Stowarzyszenie będzie organizowało 4-dniową wycieczkę pod hasłem „Szlakiem renesansu”. Wyjazd, jako zadanie pt. „Szlak Renesansu – wyjazd tematyczny” jest współfinansowany ze środków:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pochodzących z Funduszu Promocji Kultury) w ramach Programu Kultura Dostępna – edycja 2019
  • Wojewody Śląskiego (pochodzących ze środków Skarbu Państwa)

Zadanie skierowane jest do 48-osobowej grypy osób zamieszkałych na terenie Gminy Bielsko-Biała oraz Powiatu Bielskiego, obejmującej: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców (głównie seniorów w wieku 60+) oraz zdrową młodzież uczącą się w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bestwinie. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do kultury różnym grupom społecznym, wzmocnienie poczucia ich tożsamości kulturowej i narodowej oraz ich integrację społeczną.

W trakcie 4 dni uczestnicy zwiedzą i obejrzą najważniejsze miejsca na szlaku piastowskim, służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości edukacyjnej i/lub artystycznej. Będzie to m.in.: Pacanów (Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka”), Baranów Sandomierski (zamek), Ujazd (ruiny zamku „Krzyżtopór”), Sandomierz (spacer po mieście, Podziemna Trasa Turystyczna, Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Brama Opatowska, Muzeum Jana Długosza), Kozłówka (Zespół Pałacowo-Parkowy Zamoyskich), Lublin (Zamek i Kaplica, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty), Nałęczów (muzeum Stefana Żeromskiego), Kazimierz Dolny (spacer po mieście, Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, ruiny zamku, Góra Trzech Krzyży), Janowiec (ruiny zamku).

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu prosimy o zapisy poprzez kontakt telefoniczny z biurem Stowarzyszenia (tel. 33 822 73 29). Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę zadania „Szlakiem Renesansu – wyjazd tematyczny„.

Leave a Reply