«

»

paź 30 2023

Targi PES/PS oraz Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”

26 października wzięliśmy udział w Forum „Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym”, które odbyło się na Uniwersytet Bielsko-Bialski. Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Tematy wystąpień koncentrowały się na budowaniu efektywnej współpracy międzysektorowej, korzyściach dla JST i PS w zlecaniu zadań oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, organizowaniu usług społecznych, DI, zlecaniu tych usług Podmiotom Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstwom Społecznym. Dowiedzieliśmy się jakie działania dedykowane są i będą dla ekonomii społecznej.

Mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałych wystąpień prelegentów w osobie: Dyrektor Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Anna Zasada-Chorab, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała – Adam Ruśniak, Członkowie Zarządu Spółdzielnia Socjalna Synergia – Paweł Tomiczek i Marta Blank -Podkulska, Rektor Uczelnia Korczaka – Mirosław Grewiński, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Grzegorz Baranowski, Prezes Zarządu Fundacja Stocznia – Kuba Wygnański, Zastępca Dyrektora ROPS Województwa Śląskiego – Mariusz Sajak, Magdalena Dec-Kiełbasa z PSONI Koło w Jarosławiu, Dyrektor Wydziału EFS Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Jarosław Wesołowski.

Tego dnia organizowane były również Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych, jako wydarzenie towarzyszące. W ramach Targów PES/PS wystawiliśmy swoje stoisko, na którym znalazły się przedmioty użytkowe tworzone w naszej pracowni stolarskiej oraz wiele ciekawych produktów rękodzielniczych. Dziękujemy wszystkim, który zechcieli tego dnia do nas zajrzeć.

Nasze stoisko na towarzyszących w tym dniu Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstw Społecznych

Leave a Reply