↑ Powrót do Archiwum

Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy (ASOS)

Plakat projektu
Projekt „Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 50 uczestnikami projektu w okresie 6m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi)
– młodzież gimnazjalna

 

Działania:

Realizacja projektu składała się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

1. WARSZTATY (rękodzieła z elementami scrapbookingu i stolarstwa,  muzyczno-teatralne i taneczno-animacyjne), ZAJĘCIA SPORTOWE ORAZ SPOTKANIA TWÓRCZE.

2. WYJŚCIA KULTURALNE (do teatru i kina).

3. IMPREZY:  „Kociołek Beskidzki” oraz „Spotkanie świąteczne, połączone z happeningiem”.

logotypy


 

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

Działania obejmowały:

  • Organizację 23 spotkań o charakterze integracyjnym na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie dla wszystkich uczestników projektu (50 osób). 15 spotkań (zorganizowanych w dniach: 08.07, 15.07, 21.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 02.09, 16.09, 14.10, 28.10, 10.11, 25.11, 09.12, 16.12) zostało poświęconych warsztatom artystycznym i zajęciom sportowym. 8 spotkań (zorganizowanych w dniach: 09.09, 23.09, 30.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12) było prowadzonych w dwóch blokach. Blok I poświęcony był warsztatom kulinarno-cukierniczym, komputerowym, warsztatom kompetencji społecznych i animacji czasu wolnego, a blok II spotkaniom twórczym.
  • Wyjścia kulturalne do teatru i kina – wyjścia zostały zorganizowane dla 50 uczestników; uczestnicy w dniu 6 listopada wybrali się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl pt. ”Człowiek z La Manczy”  oraz 25 września (w dwóch grupach) do kina Cinema-City w Bielsku-Białej na film przygodowy „Mój przyjaciel smok” oraz na bajkę 3D „Sekretne życie zwierzaków domowych”.
  • Impreza „Kociołek Beskidzki” została zorganizowana 22 października 2016 roku na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla wszystkich uczestników projektu. W programie imprezy znalazło się wspólne przygotowanie duszonek (pod okiem seniorów) przy wykorzystaniu zakupionych na ten cel produktów spożywczych oraz gry i zabawy integracyjne. Dodatkową atrakcją był konkurs karaoke.
  • Impreza „Spotkanie świąteczne połączone z happeningiem” została zorganizowana 17 grudnia również na terenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Uczestniczyli w niej wszyscy adresaci projektu (50 osób), zaproszeni goście (10 osób) oraz lokalna społeczność (minimum 20 osób). Happening służył głownie uroczystej prezentacji prac z rękodzieła oraz występu artystycznego – owoców trudu pracy w trakcie programu. Ponadto w planie spotkania podsumowującego było wspólne podzielenie się opłatkiem, wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom zadania oraz wręczenie podziękowań wolontariuszom. Na potrzeby promocji została przygotowana przez seniorów wystawa fotograficzna.Spotkanie uatrakcyjnił występ zespołu na żywo.

Warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania twórcze

Kociołek Beskidzki

Spotkanie świąteczne, połączone z happeningiem