↑ Powrót do Projekty

Razem działaMY, razem odkrywaMY (ASOS)

Projekt „Razem działaMY, razem odkrywaMY” jest programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2017r.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej między 50 uczestnikami projektu w okresie 8m-cy.

 

Adresaci projektu:

– opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych w wieku 60+ (w projekcie mogą uczestniczyć wspólnie ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi)
– młodzież gimnazjalna

 

Działania:

Realizacja projektu składa się z głównych zadań obejmujących działania pozwalające osiągnąć zamierzone rezultaty i cele projektu tj.:

  • Cykl spotkań „Aktywny i zdrowy senior” (prelekcje, treningi kompetencji miękkich, panele dyskusyjno-edukacyjne)
  • Wyjazd do teatru w Krakowie
  • Wycieczki: 3-dniowa do Wrocławia i okolic oraz 1-dniowa do Muzeum Browarnictwa w Tychach
  • Impreza „Kociołek Beskidzki”

 

logotypy