↑ Powrót do Projekty

„KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” (FIO)

plakat KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój

Projekt „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” jest programem dofinansowanym ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i będzie realizowany przez stowarzyszenie w okresie od 06.02 – 31.12.2017r.

 

Cele projektu: podniesienie aktywności społecznej i życiowej 20 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz i międzypokoleniowej między 50 uczestnikami projektu w okresie 10 m-cy.

Celem dodatkowym (wartością dodaną) jest rozwój solidarności międzypokoleniowej, formowanie w uczestnikach i lokalnej społeczności właściwych postaw obywatelskich oraz budowanie zaufania społecznego.

 

Główni adresaci projektu: rodzice, opiekunowie, babcie i dziadkowie osób z niepełnosprawnością oraz spokrewnione z nimi lub będące pod ich opieką prawną osoby z różnymi niepełnoprawnościami.

 

Projekt obejmuje:

  • Cykl zajęć artystyczno-sportowych i zajęć specjalistycznych oraz spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, wyjazdy na basen, sesje zdjęciowe dla rodzin
  • Warsztaty z kompetencji społecznych i animacji czasu wolnego
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wyjścia do instytucji kultury (kina i teatru)
  • Pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce
  • Happening połączony z mikołajkami