Projekty

„KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” (FIO)

Projekt „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” był programem dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany przez stowarzyszenie w okresie od 06.02 – 31.12.2017r.   Cele projektu: podniesienie aktywności społecznej i życiowej 20 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz i międzypokoleniowej między 50 …

Pokaż strony »

KULTURA – to jest TO (NCK)

Projekt pt. „KULTURA – to jest TO” był realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 20.06 – 31.10.2017r. i współfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-interwencje 2017.   Cele projektu: Program służył wzrostowi uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców/opiekunów, a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej.   Główni …

Pokaż strony »

Razem działaMY, razem odkrywaMY (ASOS)

Projekt „Razem działaMY, razem odkrywaMY” był programem współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, realizowanym przez Stowarzyszenie w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2017r.   Cele projektu: Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej 30 seniorów wychowujących niepełnosprawne dziecko oraz rozwój aktywnej …

Pokaż strony »