Lis 22 2017

Wyjście do teatru na „Sześć wcieleń Jana Piszczyka”

W niedzielę 19 listopada zorganizowaliśmy dla 50 osób – uczestników projektu „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” wyjście do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Sześć wcieleń Jana Piszczyka”. Był to musical opowiadający o Janie Piszczyku, który usilnie stara się być przykładnym obywatelem, lecz zawsze coś idzie niezgodnie z planem. Jego kolejne „wcielenia” to coraz bardziej rozpaczliwe próby wpasowania się w świat, który ciągle ucieka mu sprzed nosa, zmienia swoją formę i priorytety. Piszczyk nie nadąża z metamorfozami, za każdym razem staje się niewłaściwą osobą na niewłaściwym miejscu. Widzów zaskoczyła imponująca scenografia, dynamiczna choreografia i doskonała obsada oraz rola wokalno-aktorska Marty Gzowskiej-Sawickiej (która zresztą otrzymała za tą rolę nominację do Złotej Maski).

Wyjście zostało zorganizowane w ramach projektu „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój”, współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Programu FIO. Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu.

Lis 03 2017

Zdobycie tytułu Efektywna Firma 2016 oraz tytułu Gepard Biznesu 2016

Nasze stowarzyszenie otrzymało tytuł:

  • Efektywna Firma 2016 Pozostałych Branż w ramach dziewiątej edycji Konkursu Efektywna Firma (spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu w październiku 2017r., tytuł Efektywna Firma 2016 uzyskało 9028 firm Pozostałych Branż; wśród tych firm obejmujących m.in. organizacje i różne instytucje znalazło się również nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” – poz. 1838)

Informacje o tym tytule są pod adresem: http://businessnow.pl/15406,efektywne-firmy-2016-pozostalych-branz-2.html

  • Gepard Biznesu 2016 Pozostałych Branż w ramach jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 (spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w październiku 2017r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 10 997 firm Pozostałych Branż; wśród tych firm obejmujących m.in. organizacje i różne instytucje znalazło się również nasze Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” – poz. 5664)

Informacje o tym tytule są pod adresem:  http://businessnow.pl/15395,gepardy-biznesu-2016-pozostalych-branz-2.html

 

JEDNOCZEŚNIE otrzymując oba tytuły stowarzyszenie otrzymało tytuł MOCNA FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016 POZOSTAŁYCH BRANŻJest to dla nas szczególne osiągnięcie, ponieważ z 70 TYSIĘCY FIRM  Pozostałych Branż tym tytułem wyróżniono 7341 firm – my jesteśmy na poz. 1572.

Paź 25 2017

Koncert „Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych”

W dniu 23 października przeżywaliśmy w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym piękne chwile biorąc udział w koncercie pod tytułem „Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych”.

Koncert był organizowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne z Bielska-Białej w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystąpiła dla nas Pani Joanna Iskrzycka (instrumenty perkusyjne), Pani Małgorzata Pieniążek (instrumenty klawiszowe) oraz Pan Jarosław Olma (instrumenty perkusyjne).

W ramach programu muzycy wykonali koncert na ksylofonie, dzwonkach, werblu, talerzach, wibrafonie oraz wielu innych instrumentach. Obok improwizacji na tematy własne zaprezentowali utwory J. Brahmsa, W.A. Mozarta oraz inskrypcje popularnych polskich tańców i piosenek z elementami ilustracyjnymi, głównie militarnymi. W koncercie oprócz mieszkańców i opiekunów naszego Ośrodka brali udział uczniowie drugiej klasy Gimnazjum z Bestwiny.

Paź 20 2017

Kolejny występ i sukces naszej grupy teatralnej z Ośrodka z Bestwiny

W poniedziałek, 16 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się Festiwal Otwartych Serc – Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Środowisk Integracyjnych. Na scenie Starochorzowskiego Domu Kultury można było zobaczyć aż 25 występów artystycznych. Wystąpili zarówno soliści, jak i zespoły z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Katowic, Gliwic, Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Góry, Mysłowic i z Bestwiny (czyli MY). Spoza Górnego Śląska wystąpiły także osoby z Sosnowca, Tarnowa czy Częstochowy. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: Muzyka, Taniec,Teatr. W ostatniej, najliczniejszej kategorii grupa teatralna z naszego Ośrodka w Bestwinie zdobyła II MIEJSCE za spektakl „Zatrzymaj się”.

Celem festiwalu jest promocja twórczości osób niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczania społecznemu oraz rozpowszechnianie terapii przez sztukę.

Paź 19 2017

Praktyki uczennic z Francji w Ośrodku

Od 2 października przez dwa tygodnie w Ośrodku gościliśmy dwie uczennice z Francji z uczelni Lycee Jean Queinnec w Malestroit: Laurę i Aurore, które odbywały w nim praktyki w ramach programu europejskiego Erasmus+. Program ten pozwala młodzieży poznawać sposoby pracy w innych krajach. Szkoła wysyła swoją młodzież za granice od 12 lat m.in. do Bułgarii, Anglii, Kanady, Senegalu, a do Polski już od 5 lat. Nas zaszczyt goszczenia praktykantek i praktykantów z Francji spotkał trzeci raz. W ramach praktyk Laura i Aurora wspólnie z naszą kadrą prowadziły zajęcia i animacje dla mieszkańców Ośrodka oraz uczestniczyły w wyjazdach kulturalno-rekreacyjnych, pełniąc rolę opiekunów wspomagających.

W ramach współpracy międzynarodowej z uczelnią Lycee Jean Queinnec gościliśmy wszystkich praktykantów z Francji wraz z opiekunką i organizatorką praktyk – Panią Julią w pierwszym dniu tj. 2 października. Tydzień później nasze praktykantki Laura i Aurore zafundowały nam wirtualną wycieczkę. Podczas prezentacji opowiedziały o zwyczajach, kuchni, grach z regionu z którego pochodzą, swoich rodzinach, zainteresowaniach, a także szkole do której uczęszczają.

Zapaszmy do obejrzenia galerii, zawierającej fotograficzną relację z tych dwóch wydarzeń oraz z praktyk Laury i Aurory:

Praktyki uczennic z Francji w Ośrodku i wydarzenia im towarzyszące

Paź 10 2017

Kociołek Beskidzki 2017 – sprawozdanie

7 października na terenie naszego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie odbyła się impreza rekreacyjno-integracyjna „Kociołek Beskidzki”. W czasie kiedy seniorzy (opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych) przygotowywali wspólnie tradycyjne duszonki wraz z grupą młodszych osób, podopieczni spędzali aktywnie czas uczestnicząc w zabawach i rozgrywkach zorganizowanych przez wychowawców-terapeutów w ramach „Jesiennego święta ziemniaka”.

Rozgrywki i zabawy opierały się na wykorzystaniu ziemniaka (sadzenie ziemniaków, przenoszenie ziemniaków na dużej i małej paletce, toczenie ziemniaka po ławeczce, skakanie z ziemniakiem pomiędzy drabinkami trenerskimi). Zorganizowana została również zabawa plastyczna, w której uczestnicy w grupach ozdabiali pieczątkami z ziemniaków wielkoformatowe obrazki prezentujące warzywa wchodzące w skład duszonek. W rozgrywkach i wykonaniu prac plastycznych podopiecznym pomagali niezawodni wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Bestwiny.

Uwieńczeniem imprezy było wspólne spożywanie przygotowanych przez seniorów duszonek. Dziękujemy również Panu Arturowi Beniowskiemu – Wójtowi Gminy Bestwina za zaszczycenie nas swoją obecnością na imprezie.

Zapraszamy do galerii:

Kociołek Beskidzki 2017

Kociołek Beskidzki został zorganizowany:

  • dla członków stowarzyszenia i mieszkańców Ośrodka w ramach zadania pt. Cykl imprez integracyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i sportowo-artystycznych „Terapia w wielu odsłonach III”, dofinansowanego ze środków PFRON (za pośrednictwem PCPR-u i MOPS-u w Bielsku-Białej)
  • dla 50 osób w ramach projektu „Razem działaMY, razem odkrywaMY”, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu „Razem działaMY, razem odkrywaMY.

logotypy

Paź 10 2017

Rewizyta „RAZEM” w Ośrodku Integracji Społecznej w czeskiej Gminie Komorní Lhotka

W dniu 5 października grupa mieszkańców z naszego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego złożyła rewizytę w Ośrodku Integracji Społecznej osób niepełnosprawnych w czeskiej Gminie Komorní Lhotka. Spotkanie to było następstwem odwiedzin grupy czeskiej 19 czerwca br. w naszym Ośrodku, a zarazem kolejnym działaniem w ramach polsko-czeskiego mikroprojektu pn. „Razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Nasza grupa została bardzo miło przywitana przez Panią Dyrektor czeskiego Ośrodka Integracji Społecznej w Komorní Lhotce, jego pracowników oraz podopiecznych. Po wspólnym poczęstunku i oprowadzeniu po budynku, polsko-czeska grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami zajęła się wspólnymi zadaniami – malowaniem T-shirtów upamiętniających to spotkanie. W tym czasie przedstawiciele Zarządu i pracownik naszego stowarzyszenia wraz z Panią Dyrektor z czeskiego Ośrodka Integracji Społecznej wymieniali doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz dyskutowali o przyszłej współpracy, w tym możliwościach aplikowania o środki z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy na dalszą polsko-czeską współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

W czasie przerwy w programie wszyscy udali się do pobliskiej restauracji na polsko-czeską biesiadę, a po niej powrócili jeszcze do Ośrodka Integracji Społecznej, aby przygotować wspólnie seder – pyszną sałatkę owocową.

Na zakończenie wizyty podopieczni naszego Ośrodka i czeskiego Ośrodka Integracji Społecznej wymienili się upominkami i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Ta wizyta zapadnie w pamięci na długo wszystkim.

Zapraszamy do galerii:

Rewizyta „RAZEM” w Ośrodku Integracji Społecznej w czeskiej Gminie Komorní Lhotka

Wrz 29 2017

VIII Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych – PUMA 2017

26 września wzięliśmy udział w VIII Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych – PUMA 2017. Impreza ta odbywała się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i trwała 3 dni. W tym roku do Dąbrowy Górniczej przyjechały 33 zespoły z całej Polski oraz trzy grupy zagraniczne z Republiki Czech i Słowacji.

Wydarzenie organizowane corocznie jest okazją do zaprezentowania talentów i możliwości artystycznych przez osoby, które, na co dzień znajdują się na uboczu życia kulturalnego i społecznego. Widzowie oraz jurorzy mieli okazję zobaczyć różnorodne formy artystyczne. Począwszy od miniatur teatralnych, poprzez składanki słowno-muzyczne, pantomimę, a skończywszy na skeczach kabaretowych.

Organizatorami PUMY są: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” oraz dąbrowski Urząd Miejski.

Nasza grupa teatralna złożona z mieszkańców Ośrodka w Bestwinie zaprezentowała się na festiwalu już pierwszego dnia ze spektaklem „Zatrzymaj się” – wielokrotnie wyróżnianym i nagradzanym.

Dziękujemy za świetnie spędzony czas i gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, determinacji, ponieważ…

Najważniejsze nie są nagrody, ale to, ile możemy się nawzajem nauczyć.

Wrz 27 2017

Wyjście do kina

24 września podopieczni stowarzyszenia wraz z opiekunami oraz mieszkańcy Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie wybrali się do kina Cinema City w Gemini Parku w Bielsku-Białej.

Pierwsza grupa obejrzała bajkę „Gang Wiewióra II” – barwną opowieść o Wiewiórze, który razem ze swoimi przyjaciółmi powraca, aby nie dopuścić do budowy Parku Rozrywki.

Druga grupa obejrzała film „Tarapaty” – opowieść o Julce, która spędza wakacje u ciotki, gdzie poznaje Olka. W ręce dzieci wpada plan mający prowadzić do skarbu – tak zaczyna się fantastyczna przygoda dzieci.

Wyjścia zostały współfinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum logotypy-2016Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w ramach dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wrz 21 2017

3-dniowa wycieczka do Wrocławia i okolic

W dniach 16-18 września zorganizowaliśmy 3-dniową wycieczkę do Wrocławia i okolic dla 50 osób – uczestników projektu „Razem działaMY, razem odkrywaMY”.

Zgodnie z programem uczestnicy przez dwa dni (pierwszy i ostatni) zwiedzali Wrocław: ZOO i Afrykarium, Ogród Japoński, Muzeum Narodowe, Rotundę z „Panoramą Racławicką”,  Hydropolis oraz Uniwersytet Wrocławski, a w nim m.in. Aulę Leopoldina. W programie zwiedzania Wrocławia nie pominięto oczywiście tak ważnych miejsc, jak Hala Ludowa, Stare Miasto, czy Ostrów Tumski. W drugi dzień wycieczki uczestnicy udali się w okolice Wrocławia – do Wałbrzycha, gdzie zwiedzili Zamek Książ i Palmiarnię oraz do Świdnicy, gdzie obejrzeli Kościół Pokoju wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dodatkową atrakcją był wyjazd na wieczorny pokaz „woda-światło-dźwięk” pt. „Cztery żywioły”.

 

Galeria z wycieczki:

3-dniowa wycieczka do Wrocławia i okolic

 

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Razem działaMY, razem odkrywaMY”, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zapaszmy do zajrzenia na stronę projektu.

logotypy

Strona 4 z 27« Pierwsza...23456...1020...Ostatnia »