↑ Powrót do Archiwum

„Potrafimy więcej” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (Wojewoda Śląski)

Od 1 lipca do 31 gruLoga zestawdnia 2017 roku Stowarzyszenie „RAZEM” realizowało projekt pt.„Potrafimy więcej” – poszerzenie wsparcia mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Było to zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020 (rodzaj zadania: Wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin).

Program był rozszerzeniem działań realizowanego od marca 2016r. projektu „Potrafimy więcej” – wszechstronne usprawnianie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Mieszkalnym w Bestwinie (dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i był skierowany do 20 niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie.

Przedsięwzięcie obejmowało działania:

  • Rehabilitacja indywidualna i grupowa.
  • Zajęcia ruchowe grupowe.
  • Warsztaty terapii zajęciowej (artystyczne, kulinarne, krawieckie, ogrodnicze, metaloplastyki, muzykoterapii, plastyczne/rękodzieła – zakres tych warsztatów został ustalony z uczestnikami; komputerowe; treningi umiejętności życia codziennego).
  • Wsparcie psychologa indywidualne i grupowe.
  • Zooterapia (dogoterapia i hipoterapia) indywidualna i grupowa.
  • Wycieczki (do Krakowa, na Klimczok, do Chorzowa, Inwałdu, Goczałkowic-Zdroju i Pszczyny, Żor, Ochab Wielkich, Wieliczki) (8 tematycznych wycieczek do różnych miejsc w podziałach na grupy.

 

Zapraszamy do galerii z podjętych działań:

Wycieczka do Ochab Wielkich

Wycieczka do Inwałdu

Wycieczka na Klimczok

Wycieczka do Goczałkowic Zdroju i Pszczyny

Wycieczka do Chorzowa

Dogoterapia i hipoterapia oraz rehabilitacja

Warsztaty terapii zajęciowej

Wycieczka do Wieliczki

Wycieczka do Krakowa