↑ Powrót do Archiwum

„KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” (FIO)

plakat KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój

Projekt „KIERUNEK: Integracja, aktywizacja i rozwój” był programem dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany przez stowarzyszenie w okresie od 06.02 – 31.12.2017r.

 

Cele projektu: podniesienie aktywności społecznej i życiowej 20 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz rozwój aktywnej integracji wewnątrz i międzypokoleniowej między 50 uczestnikami projektu w okresie 10 m-cy.

Celem dodatkowym (wartością dodaną) jest rozwój solidarności międzypokoleniowej, formowanie w uczestnikach i lokalnej społeczności właściwych postaw obywatelskich oraz budowanie zaufania społecznego.

 

Główni adresaci projektu: rodzice, opiekunowie, babcie i dziadkowie osób z niepełnosprawnością oraz spokrewnione z nimi lub będące pod ich opieką prawną osoby z różnymi niepełnoprawnościami.

 

Projekt obejmował:

 • Cykl zajęć artystyczno-sportowych i zajęć specjalistycznych oraz spotkania w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, wyjazdy na basen, sesje zdjęciowe dla rodzin
 • Warsztaty z kompetencji społecznych i animacji czasu wolnego
 • Wsparcie psychologiczne
 • Wyjścia do instytucji kultury (kina i teatru)
 • Pięciodniowy obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce
 • Happening połączony z mikołajkami


 

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu:

Działania obejmowały organizację:

 • 15 sobotnich spotkań zajęciowych w terminach: 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 24.06, 15.07, 22.07, 12.08, 19.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 25.11, poświęconych cyklowi zajęć artystyczno-sportowych i zajęć specjalistycznych oraz spotkaniom w Muzeum Regionalnym ks. Bubaka w Bestwinie, wyjazdom na basen, sesją zdjęciowym dla rodzin.
 • 3 sobotnich spotkań zajęciowych w terminach 29.07, 26.08, 02.09, poświęconych  warsztatom z kompetencji społecznych i animacji czasu wolnego.
 • Wsparcia psychologicznego  – wsparcie było prowadzone na bieżąco indywidualnie (50 godziny) i grupowo (22 godziny) i dostosowywane było do potrzeb uczestników.
 • Wyjścia do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na musical „Szczęść wcieleń Jana Piszczyka” w dniu 19 listopada oraz do kina kina Cinema-City w Bielsku-Białej w dniu 3 grudnia na polski film komediowy „Listy do M3”.
 • Pięciodniowego obozu integracyjno-rozwojowego w Jaworzynce w terminie 27.06-01.07. W ramach wyjazdu zostały zrealizowane zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, treningi: umiejętności społecznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz rozwoju osobistego, wycieczki kulturalno-edukacyjne oraz wieczorki integracyjne.
 • Happeningu połączonego z mikołajkami w dniu 9 grudnia na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie. Impreza służyła głownie uroczystej prezentacji prac plastycznych i fotograficznych, a także prezentacji występu muzyczno-teatralnego – owoców trudu pracy w trakcie programu. Imprezę zakończyło wręczenie wszystkim uczestnikom zadania dyplomów, paczek oraz pamiątkowych fotografii w oprawie (wykonanych w ramach drugiego działania) oraz zaproszenie do wspólnej zabawy przy muzyce.

Spotkania

Obóz integracyjno-rozwojowy w Jaworzynce

Happening, połączony z mikołajkami