Organizacja Pożytku Publicznego  |  KRS 0000114639
STRONA GŁÓWNA

button2

online

PITy_vzapraszamy do polubienia nas na facebooku


Jesteśmy Stowarzyszeniem założonym przez rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną, działającym głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, powiatu bielskiego i powiatów ościennych. Istniejemy od 1994 roku, a od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych, głównie intelektualnie.

Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejszych warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego , a także nieść pomoc ich rodzinom.

Naszym głównym celem jest budowa domu dla osób niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie z dodatkowym przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobom, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową.

Przez cały okres działalności dzięki wsparciu jednostek samorządu, różnych instytucji oraz ludzi dobrych serc możemy:
  • świadczyć pomoc społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  • dowozić młodzież na zajęcia terapeutyczne;
  • prowadzić różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, artystyczne, edukacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
  • organizować turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i obozy;
  • organizować imprezy integracyjne, sportowe i kulturalne takie jak coroczna "Majówka" i "Kociołek beskidzki”, „Spotkania noworoczne” itp.;
  • prowadzić szkolenia prowadzone przez psychologów dla rodziców osób niepełnosprawnych.
Ponadto nasze cele statutowe są realizowane poprzez reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej, a także inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas zapraszamy do działu historia jak i aktualności, natomiast jeśli chcesz poznać więcej szczegółów o budowie Grupowego Domu Stałego Pobytu odwiedź dział budowa.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć w galerii oraz zapoznania się z materiałami prasowymi o Stowarzyszeniu w dziale media o nas - prasa oraz telewizyjnymi.
Copyrights: dominikp